Vårterminen börjar snart!

Det har tagit ett tag, men vi är tillbaka och även om vi säger det själva är vi lite stolta över vårt program för vårterminen! (Se nere.) Imorgon ska vi stå på Universitets Hälsningsgille för att göra lite marknadsföring för de nya studenterna. Kom och säg hej eller hälsa på vår första träff om precis en vecka!

/Styrelsen

FEBRUARI

6 Fossil free Lund University -Om kampanjen som vill få samhället att  desinvestera från fossila bränslen
Caroline Westblom och Jens Hansson 

13 Etiska dilemman, om abort och eutanasi
Jan Kjellström, studentpräst 

20 Ny stad – nya möjligheter. Eller?  Ett samtal om hemlängtan
Johannes Lindsund 

27 Biblestudy (in English)
Jan Kjellström, studentpräst

MARS 

6 Könstillhörighet, det fabricerade Jaget
Interreligiöst möte med Ani Chimey Lhatso, svensk buddhistisk nunna

13 Att vara född i fel kropp
 Maria Sundin från RFSL Skåne  berättar om transfrågor

20 Årsmöte.

27 Leken inför Guds ansikte – Om gudstjänst och liturgi.
Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan

APRIL

3 Filmkväll 

10 Det heliga landet – Jerusalem
Marcus Nylander, präst i Landskrona, nyligt hemkommen från Jerusalem berättar om den kristna trons födelse land

17 – Skärtorsdag, ingen träff

24 – 39 år i diakonins tjänst
Kerstin Nilsson ger glimtar från det diakonala arbetet i Lund

27 Du har världens röst— samtal med Lundapolitiker kring globala frågor
Diakonia & Västerkyrkan

OBS! Plats: Västerkyrkan

MAJ

Tre föredrag om fattigdom i Sverige med politiker och socialarbetare. I samarbete med Västerkyrkan

OBS! Plats: Västerkyrkan

8 Hur kan det finnas fattiga i Lund?

15 Hur kan det finnas fattiga i Lund?

22 Hur kan det finnas fattiga i Lund?

29 Terminsavslutning.

Annonser