Vårterminen – We need your input!

Även om det inte ännu är Jul och höstterminen varar lite längre, försöker vi i styrelsen redan att planera programmet för vårterminen! Vi har många idéer och några kvällar har till och med planerats, men vi hör också gärna vad DU tycker om att göra med KRISS träffar. Vilka ämnen skulle du vilja tala om? Eller vill du gärna se en film eller göra kreativa saker någon kväll? I så fall, hör av dig!
Dessutom söker vi (fortfarande) studenter som kan tänka sig vara med i styrelsen. Om du har tid att leda samtalet då och då, köpa fika ibland och ha en träff med styrelsen mest en gång i månaden, då är det dig som vi vill ha! 🙂 Mejla oss om du är intresserad eller bara vill veta mer.

Christmas might still be quite a few weeks away, the KRISS Board is already preparing the program for the Spring term, which will start in February. Like this term, we will at least have one English meeting every month. Is there something that you as a non-Swedish student would like to talk about? Or would you rather be creative or watch a certain movie? We are open for suggestions. Apart from that, we are also (continuously) looking for people who want to join the KRISS board. Could you imagine being in the board, which mainly comes down to buying some fika and starting the discussion every now and then, plus a board meeting once a month at the most? In that case, let us know! It would be practical if you spoke some Swedish, but fluency is definitely not needed. 

Annonser