Ni glömmer väl inte…

att det (äntligen) är dags för KRISS första höstträff ikväll? Som vanligt börjar vi klockan 19.30 i Domkyroforum – vi fikar och ska ha samtal om bön med Lars Eric Axelsson från Killans Bönegård. (Vad är Killans för något? Mer info hittar du här: http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=640771) Vi hoppas att se många, inklusiv nya ansikten!

First KRISS-meeting tonight at 7.30 PM at Domkyrkoforum. Talk about prayer with Lars Eric Axelsson from Killans Bönegård. Meeting in Swedish, but fika for all languages and some translation can be provided. Come!

Annonser