Kallelse till extra årsmöte

Härmed kallas ni till extrainsatt årsmöte torsdagen den 12 september 2013 i Domkyrkoforum, lokalen Finn. Det extra årsmötet hålles direkt efter Taizémässan som börjar 18.30 i Domkyrkans krypta.

Syftet med årsmötet är att välja en ny styrelse till KRISS i Lund. Enligt våra stadgar såväl som föreningspraxis, kan det bara fattas beslut i sådana frågor som föranlett det extrainsatta årsmötet. Det innebär att beslut kommer fattas i punkterna 12, 12, 14 och 15 i KRISS stadgar som du hittar här.

Alla intresserade är välkomna till det extrainsatta årsmötet, men bara medlemmar i KRISS i Lund har rösträtt.

Är du intresserad av att driva KRISS i Lund under hösten? Anmäl ditt intresse här eller på vår facebooksida!

/ Thérèse, ordf. KRISS i Lund

Annonser